Durusel Elektirik

Kurumsal Değerlerimiz

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Etkinli ve Sürekli İyileştirme

Müşteri ve Değer Odaklılık

Adalet / Eşitlik İlkesi

İnsana ve Çevreye Saygı

TOP