GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ

Güç Transformatörleri, 72.5 kV gerilim seviyesi ve üzerindeki gerilim seviyelerinde 5000 kVA ve üzeri güçlerde müşteri isteklerine, ulusal ve uluslararası standartlara (IEC, IEEE vb..) göre tasarımı ve imalatı yapılan transformatörlerdir. Güç transformatörleri güç, gerilim, ayar gibi çok geniş değişen teknik özelliklere sahiptir. ASTOR 5MVA’nın üzerindeki her güç ve gerilim aralığında her ihtiyaca uygun olarak güç trafosu üretebilmektedir. Elektrik iletim hatlarında, sanayi tesislerinde, elektrik üretim merkezlerinde ve elektrik iç ihtiyaçlarında güç transformatörleri kullanılmaktadır.

800 kV gerilim seviyesine 1000 MVA gücüne kadar üretim kapasitesine sahip olan ASTOR, Ar-Ge Merkezi çalışmaları ile bu 2019 yılında 400 kV gerilim seviyesinde 250 MVA oto transformatörü imalatını tamamlamış ve KEMA’ya kısa devre mekanik dayanım testine göndermiştir ve bu testleri başarıyla geçmiştir.

 

 

Category:

Açıklama

Teknik Özellikler:

SOĞUTMA 

Transformatörler sökülebilir radyatör panelleri ile soğutulur. Radyatörler kazanın biçimine göre muhtelif şekillerde tank yüzeyine monte edilir. En yaygın soğutma şekilleri (ONAN/ONAF).(OFAF), (ODAF), (OFWF), (ODWF)’ dir. Müşteri isteğine göre dizayn edilir.

SARGILAR 

Sargılar bakır iletkenler kullanılarak oluşturulur.İletken olarak kâğıt kaplı yassı teller ile CTC iletkenler kullanılır. Sargılar tasarımına uygun olarak, düşey ve yatay makinalarda sarılır.

KAZAN

Kazan tasarımı tamamen Autodesk Invertor programı kullanılarak 2-D ve 3-D Cad ile montaj, taşıma ve devreye alma kolaylıkları da göz önüne alınarak tasarlanır. Genleşme depolarında atmosfer ile teması kesen membran’lar kullanılır. Tüm birleşme noktaları, kaynaklar ve bağlantıları yağ kaçaklarına karşı kontrol ve test edilir. Müşteri şartnamesi ve isteklerine uyulur.

NÜVE 

Tanecikleri yönlendirilmiş düşük kayıplı saçlar kendi tesislerimiz de sahip olduğumuz son derece modern makinalar ile transformatör nüvesi oluşturulur.

BOŞTA KADEME DEĞİŞTİRİCİ 

Trafonun her zaman doğru gerilim değerinde çıkış vermesi için OG sargılarının kademesini trafo yük altında değilken manüel olarak ayarlamak amaçlı kullanılan aksesuardır.

YÜK ALTINDA KADEME DEĞİŞTİRİCİ

Trafonun her zaman doğru gerilim değerinde çıkış vermesi için OG sargılarının kademesini trafo yük altındayken otomatik olarak ayarlamak amaçlı kullanılan aksesuardır.

BUCHHOLZ RÖLESİ 

Sadece depolu tip trafolarda kullanılan, trafodaki gaz oluşumunu veya yağ seviyesinin tehlikeli sınırın altına düşmesi durumunu üzerindeki kontaklar ile sinyal sistemine aktaran koruma rölesidir. Trafonun yağ genleşme tankı ve kazanı arasında teçhiz edilir.

SİLİKAJEL KABI 

Sadece depolu tip trafolarda kullanılan, yağın genleşmesi veya büzüşmesi durumunda yağ deposuna giren veya çıkan hava içindeki nemi tutma amaçlı kullanılan silika jelin konulduğu kaptır.

MANYETİK YAĞ SEVİYE GÖSTERGELERİ

Depolu tip trafolarda yağ seviyesinin izlenmesine yarayan aksesuardır, kontaklı ve kontaksız olarak iki çeşidi vardır.

BASINÇ EMNİYET VENTİLİ 

Trafonun işleme basıncının ayarlı olduğu seviyenin üstüne çıkması durumunda; kazanı koruma amaçlı basınçlı yağın tasfiyesini sağlayan aksesuardır.

YAĞ SICAKLIK GÖSTERGESİ 

Trafonun yağ sıcaklığını gözlemlemeye yarayan, ayarlandığı derecenin üstüne çıkması durumunda rölelere sinyal yollayan aksesuardır. Müşterilerin taleplerine ve şartname gereksinimlerine göre altı kontaklıya kadar verilebilmektedir.